O cenitvah umetnin

Kako potekata cenitev in pridobitev mnenja o umetniškem delu
 • Strokovni pregled in cenitev umetniških del lahko opravite v naši galeriji v Ljubljani, kjer boste dobili največ pomembnih informacij. Umetniška dela lahko zaradi podrobnejšega pregleda v dogovoru s prodajalcem zadržimo v galeriji do dveh mesecev. Pri oddaji umetniškega dela dobite prevzemnico in ob vračilu vračilnico. Enostavnejši pregled in osnovne cenitve oziroma oceno za večje število umetnin lahko opravimo tudi na domu ali v poslovnih prostorih.
 • Če želite po cenitvi umetnine prodati preko galerije SLOART, je cenitev brezplačna, sklene se le pogodba o komisijski prodaji umetniških del. Cenitve umetniških del lahko opravimo tudi za umetniška dela, ki jih ne boste prodajali preko naše galerije. V tem primeru se cenitev obračuna. Pred cenitvijo vas prosimo, da nas kontaktirate in nam pošljete umetniška dela v informativni pregled, da ocenimo, ali so umetniška dela primerna za prodajo in cenitev.
 • Naši strokovni sodelavci vam bodo posredovali svoje ustno mnenje in okvirno cenitev glede na trenutno tržno vrednost umetniškega dela po našem mnenju in glede na kriterije, ki se upoštevajo pri cenitvi umetniških del. Postopek cenitve lahko obsega temeljit pregled umetniškega dela, izvedbo raziskovanja informacij o umetnini, preverjanje avtentičnosti umetniškega dela in avtorja ter provenience, pregled dokumentacije in katalogov, fotografiranje, pripravo cenitve glede na trenutne tržne vrednosti, pripravo poročila cenitve in shrambo dokumentacije glede cenitve. Zahtevnejše cenitve in presojo avtentičnosti za umetnine višjega razreda izvaja Agencija ARTSTAR.
 • Če želite cenitev opraviti v popolni zasebnosti, lahko pridobite zasebno ID-številko za potrebe cenitve in vračila in se vam ni potrebno identificirati.

Zakaj potrebujemo cenitve umetnin?

Cenitve umetniških del naše stranke potrebujejo v primeru:
Prodaje ali finančnega načrtovanja
 • Stranke želijo prodati umetniško delo in jih zanima vrednost umetniškega dela oziroma ocenjujejo trenutno vrednost svojega premoženja za namene finančnega načrtovanja.
Prodaje umetniških del preko galerije SLOART
 • Stranka želi prodati umetniško delo preko galerije SLOART, zato naši strokovni sodelavci brezplačno opravijo cenitev umetnine. V primeru prodaje dražjih umetniških del od stranke zahtevamo pridobitev certifikata ARTSTAR.
Nakup umetniškega dela
 • Stranke želijo pred nakupom umetniškega dela v drugi galeriji ali preko zasebnika z drugim mnenjem preveriti vrednost umetniškega dela in se na ta način zavarovati pred morebitnimi zlorabami, kot so dvomljiva avtentičnost umetniškega dela, preplačilo, napačni podatki ali dokumentacija.
Preverjanje avtentičnosti kupljenih umetnin
 • Stranke, ki so podedovale ali pred leti kupile umetniško delo v galeriji, preko zasebnika ali preko posrednikov, se želijo z drugim mnenjem prepričati, da je kupljeno delo avtentično, in se prepričati, da je bil nakup upravičen, dodatno pa izvedeti trenutno vrednost umetniškega dela.
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja, vrednotenja osnovnih sredstev.
 • Za potrebe v računovodstvu, ki so povezane s prevrednotenjem osnovnih sredstev zaradi njihove oslabitve ali okrepitve, lahko uredimo cenitve za računovodsko poročanje, davčne napovedi, zavarovanja ali priprave bilance.
Zavarovanja umetnin
 • Stranke želijo pridobiti certifikat o avtentičnosti in cenitev za zavarovanje umetniških del. To velja za umetniška dela višje vrednosti, ki niso pokrita v okviru splošnega zavarovanja doma. Poročilo za zavarovanje vključuje podroben opis in fotografije vsakega umetniškega dela posebej z ocenjeno vrednostjo umetniškega dela. S to dokumentacijo boste imeli temeljito evidenco svoje umetniške zbirke in boste lahko obvarovali svoje investicije v primeru kraje, ropa, požara, poplave, naravne katastrofe ali nesreče.
Odškodninski zahtevek v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave
 • Stranke želijo pridobiti poročilo za zavarovalni zahtevek za zavarovalnico v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave ali drugih nesreč. Naši strokovnjaki bodo ocenili umetniško delo ali ocenili škodo umetniškega dela in podali mnenje, ali se umetniško delo lahko restavrira ali ne.
Upravljanje premoženja in davki
 • Za naše stranke lahko opravimo cenitev s pošteno tržno vrednostjo za določitev vrednosti premoženja umetniških del ali zbirke. Cenitve se lahko izdelajo za potrebe nepremičninskih odvetnikov ali izvršiteljev, da bi ugotovili vrednost osebne lastnine za potrebe davkov ali drugih postopkov.
Ločitev, dedovanje in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve osebne lastnine med dvema ali več strankami je pogosto najprej potrebno določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev pri ločitvi, zapuščinski razpravi, mediaciji ali na sodišču.
Stečaj, prisilna poravnava ali odprodaja podjetja in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve lastnine in osnovnih sredstev podjetja je pogosto potrebno najprej določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev umetniške zbirke v postopku prodaje, stečaja, likvidacije, prisilne poravnave ali na sodišču.
Zavarovanje kredita ali lizinga
 • Če želite zavarovati kredit s svojim umetniškim delom in banke to omogočajo, bodo banke zahtevale ustrezno dokumentacijo in cenitve. Kredit se ponavadi zavaruje z umetniškimi deli višjega cenovnega razreda.
Dobrodelne donacije
 • V primeru dobrodelne donacije vam lahko pripravimo cenitev za dokazilo o donaciji s pošteno tržno vrednostjo in pripadajočo dokumentacijo za potrebe računovodstva in davčne olajšave. V primeru donacije višje vrednosti potrebujete tudi ustrezno cenitev.

Storitve cenitev umetnin

Storitve cenitev lahko obsegajo
 • Glede na namen cenitve izdelamo mnenje in cenitev o tržnih, nadomestljivih, poštenih ali likvidacijskih cenah.
 • Za pomembnejše avtorje, ki se prodajajo tudi v tujini, lahko opravimo raziskave prodajnih cen in gibanja cen v preteklosti.
 • Temeljit in celovit pregled umetniškega dela, izvedbo raziskovanja informacij o umetnini, ugotavljanje in preverjanje avtentičnosti in provenience, pregled dokumentacije in katalogov, analiza vseh pridobljenih informacij in strokovno svetovanje.
 • Pripravo podrobnega poročila in opisa umetniškega dela, vključno s provenienco, avtentičnostjo, stanjem umetnine, citatov in posvetil, zgodovino razstav, kratkim življenjepisom in biografijo avtorja ter pomembnimi povezanimi deli, če so podatki na voljo.
 • Pregled, pripravo in ureditev celovite dokumentacije, kot so računi, certifikati avtentičnosti, poročilo o cenitvi umetnine, poročila o stanju umetnine, ki so preverjena in pregledana za vsako umetniško delo posebej, skenirana ter arhivirana za potrebe v prihodnosti.
 • Skupno vrednotenje umetniških zbirk in ureditev kataloga, ki je organiziran po obdobju, umetnikih, lokaciji ali posebnih kategorijah glede na vaše želje in interese. Omogočamo tudi celovito fotografiranje umetniških del z visoko resolucijskimi slikami podpisov, žigov in oznak.
Izdelava neodvisnega drugega mnenja za banke, zavarovalnice in stečajne upravitelje
 • Umetniška dela imajo lahko zelo veliko vrednost, vendar v primeru neznanja ali goljufije žal nimajo nobene finančne vrednosti. Ali se pri prodaji, nakupu, poroštvu ali zavarovanju srečujete z umetniškimi deli, ki že imajo ustrezno dokumentacijo in niste prepričani, ali gre za avtentično umetniško delo ter dokumentacijo in ali je vrednost umetniškega dela ustrezna? Naši strokovni sodelavci vam bodo skupaj z drugimi strokovnjaki izdelali še neodvisno drugo mnenje, ki ga boste lahko primerjali s svojo dokumentacijo in cenitvijo. Na ta način se boste lahko dodatno zavarovali in zaščitili pred morebitnimi zlorabami, kot so dvomljiva avtentičnost umetniškega dela, preplačilo, napačni podatki ali dokumentacija, preprečili pa boste, da bi pri prodaji iztržili manj, kot je tržna ali poštena cena. Z drugim neodvisnim mnenjem lahko zaščitite svojo potencialno investicijo ali zavarovanje.
 • Naši strokovni sodelavci vam bodo pripravili celovito poročilo, ki zagotavlja mnenje o avtentičnosti in vrednosti v danem trenutku. Ker živimo v negotovem in hitrem svetu, se vrednost določenih umetniških del lahko hitro spreminja. Priporočeno je, da vsaj na 3 do 5 let ocenite svojo umetniško zbirko in na ta način vzdržujete natančne ocene, kar vam bo pomagalo pri popolni zaščiti v primeru zavarovanja kraje, vloma, požara, izliva ali poškodbe oziroma v kakovosti vaših bilanc, zavarovanj ali investicij.
 • Galerija SLOART izvaja cenitve za zasebne in podjetniške umetniške zbirke in druge zbiratelje, prodajalce, kupce, podjetja, odvetnike, računovodje, galerije, izobraževalne ustanove, zavarovalnice, banke, upravljalce premoženj in finančne svetovalce, investitorje, izvršitelje in stečajne upravitelje. Cenitve so opravljene zaupno in po najvišjih standardih ter vam zagotavljamo poštene, objektivne in nepristranske informacije, mnenja in cenitve, ki temeljijo na dejstvih in metodologiji. Strokovno vam lahko pomagamo v sodnih, davčnih, upravnih ali katerih drugih postopkih oziroma pogajanjih pri nakupu ali prodaji.
 • Največja prednost Galerije SLOART je, da vam bomo uredili vse potrebno ter svetovali, kateri strokovnjak je najprimernejši za posamezno umetniško delo ali zbirko, in vam dodatno posredovali svoje mnenje o ceni v primeru našega drugačnega mnenja, saj posedujemo največjo bazo podatkov o prodanih umetniških delih in se je treba zavedati, da so mnenja o tržni in pošteni ceni lahko včasih tudi različna.
20 kriterijev, ki določajo ceno umetniškemu delu
 • Avtentičnost umetniškega dela
 • Podpis
 • Fizično stanje umetniškega dela, ohranjenost in morebitne poškodbe
 • Kvaliteta umetniškega dela
 • Redkost umetniškega dela
 • Čas nastanka in zgodovinsko obdobje
 • Zgodovinska pomembnost umetniškega dela
 • Provenienca umetniškega dela in ustrezna dokumentacija
 • Motiv, tema in vsebina umetniškega dela
 • Velikost umetniškega dela
 • Medij, zvrst, material in tehnika umetniškega dela
 • Povpraševanje po avtorju, velikost trga in ponudba na trgu
 • Trenutne prodajne cene avtorja in primerljivih avtorjev
 • Zgodba avtorja in umetniškega dela
 • Zastopanost v javnih in zasebnih zbirkah
 • Sodelovanje z galerijami in muzeji
 • Zastopanost v pomembnih publikacijah
 • Gospodarsko stanje in stanje umetniškega trga
 • Trendi na trgu
 • Način, čas in kraj prodaje
Ponaredki na umetniškem trgu in zaščita
 • Zgodovina likovne umetnosti nas opozarja, da se umetnostni trg od nekaj srečuje s ponaredki. Nanje žal niso imuni niti največji strokovnjaki na svetu, niti največje in najprestižnejše javne institucije, muzeji, galerije ali dražbene hiše, ki zaposlujejo ogromno strokovnjakov in imajo na voljo najnovejšo tehnologijo. V Sloveniji se žal ni mogoče izogniti temu pojavu, vendar ugotavljamo, da je tega manj, saj nimamo umetnin, ki so vredne več milijonov EUR in zato ni takšne motivacije za ponarejanje.
 • Galerija in dražbena hiša SLOART si s pomočjo lastnih strokovnjakov, partnerskih galeristov, javnih institucij, drugih strokovnjakov ali sodnih cenilcev in restavratorskega centra pomaga pri določanju avtentičnosti. Ker je določanje avtentičnosti zelo zahtevno delo in zahteva veliko znanja in izkušenj ter kritične presoje, se držimo internih postopkov ter cenitve umetnin višjega cenovnega razreda izvajamo preko Agencije ARTSTAR. Galerija SLOART vodi lastno bazo ponaredkov in sumljivih umetnin, vodi bazo podpisov znanih umetnikov in ima največjo bazo umetniških del s cenami in prodajnimi cenami v Sloveniji. Na podlagi teh podatkov lahko umetnine izločamo iz prometa in v primeru namerne zlorabe o tem takoj obvestimo organe pregona. K preprečevanju kroženja ponaredkov pripomore tudi naša 100% transparentnost, saj so umetniška dela javno vidna številnim zbirateljem, poznavalcem in strokovnjakom, ki nas lahko v primeru kakršnega koli suma opozorijo.
 • V Galeriji SLOART si na vso moč prizadevamo, da se izognemo prodaji ponaredkov, in v več kot 15 letih, odkar obstaja Galerija SLOART, še nihče ni vrnil umetniškega dela, ker bi bilo ponarejeno, vendar dopuščamo možnost, da bi se kasneje zaradi razvoja novih tehnologij in postopkov lahko dokazale trditve, ki so jih strokovnjaki ob cenitvi spregledali. Zato vam galerija omogoča 30-dnevno 100% garancijo na avtentičnost s povračilom denarja in 10-letno pogojno garancijo ali doživljensko garancijo ob 8% doplačilu.
 • Če ste strokovnjak za določenega avtorja oziroma ste v sorodu z avtorjem in bi mogoče kdaj želeli posredovati svoje mnenje ali sodelovati pri postopku ugotavljanja avtentičnosti, nas kontaktirajte in vas lahko v primeru potrebe kontaktiramo in zaprosimo za vaše mnenje.
Etični kodeks in neodvisnost pri cenitvah

Vsi zaposleni Galerije SLOART in drugi zunanji strokovni sodelavci in sodni cenilci se držijo strogih etičnih kodeksov, ki zagotavljajo najvišje etične standarde, profesionalizem, neodvisnost ter poslovno odličnost. Vsi zaposleni in sodelavci Galerije SLOART podpišejo etični kodeks, ki zagotavlja profesionalne standarde delovanja, s čimer dvigujejo ugled umetniških strokovnjakov na slovenskem trgu. Etični kodeks zagotavlja, da sodelavci služijo interesom stranke, in sicer:


 • zagotavlja neodvisno vrednotenje in cenitev brez vpliva tretjih oseb in galerije SLOART
 • določijo objektivne cenovne vrednosti, ugotovitve in mnenja z upoštevanjem vseh dejavnikov, standardov in metodologije cenitve
 • nimajo nobenega drugega interesa za ocenjeno umetniško delo razen natančne in strokovne cenitve in niso v navzkrižju interesov
 • ocenjujejo umetniška dela le znotraj področja svojega strokovnega znanja
 • uporabljajo najvišje standarde pri pregledu in dokumentiranju umetniških del
 • se neprestano strokovno izobražujejo na svojem področju
 • so zavezani strogi zaupnosti in varovanju podatkov
 • so odgovorni, imajo integriteto, delujejo po zakonih in transparentno
 • plačilo za cenitev je odvisno od zahtevnosti dela in ni odvisna izključno od vrednosti umetniškega dela

Cenik cenitev umetnin

Cenitev v primeru prodaje preko Galerije SLOART Brezplačno
Manjša cenitev brez pisnega mnenja za zasebne potrebe (mnenje glede avtorja in okvirna cena) 30 EUR z DDV/umetnino
ARTSTAR 1 certifikat 300 EUR na umetnino
ARTSTAR 2 certifikat 500 EUR na umetnino
ARTSTAR 3 certifikat 700 EUR na umetnino
ARTSTAR 4 certifikat 1000 EUR na umetnino
ARTSTAR 5 certifikat 1200 EUR na umetnino
ARTSTAR 5+ certifikat 1200 EUR na umetnino + stroški tehnološke analize
Cenitve za večje projekte ali umetniške zbirke Po ponudbi
Vpogled v mednarodno bazo prodajnih in doseženih cen na dražbah v tujini 100 EUR z DDV
Prihod na dom - Ljubljana 50 EUR z DDV
Prihod na dom - do 100 km v eno smer 100 EUR + 0.5 EUR na kilometer z DDV
Prihod na dom - do 200 km v eno smer 150 EUR + 0.5 EUR na kilometer z DDV

Sodelujemo z več specializiranimi strokovnjaki in sodnimi cenilci, ki so strokovnjaki na svojem področju, javnimi institucijami, restavratorskim centrom in številnimi drugimi strokovnjaki in zbiratelji umetnin.